Zaproszenie na XV Międzynarodowe Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”.

Justyna Kajta
16:13, 12 Marzec 2018

Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych i Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr oraz wrocławski Oddział PTS zapraszają na XV Międzynarodowe Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”. Seminarium odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 11:15 w obiekcie Wydziału Nauk Społecznych UWr, ul. Koszarowa 3, w budynku Instytutu Politologii, w Auli C. Prelegentem seminarium będzie dr Henryk Kromołowski (Politechnika Częstochowska), który wygłosi wykład pt. „Teoretyczno-metodologiczne problemy rozważań dotyczących rozumienia pojęcia bezpieczeństwo zdrowotne”.